Sakramenty

„Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” 

(KKK 1131)

Chrzest

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”
Mt 28, 19

Skutki Chrztu Świętego
  • Uwalnia od grzechów.

  • Odradza ochrzczonego jako dziecko Boże przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem.

  • Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania, stwierdzające iż mogą być dopuszczeni do godności matki lub ojca chrzestnego.

  • Włącza ochrzczonego we wspólnotę Kościoła.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia sakramentu chrztu świętego
  • Odradza ochrzczonego jako dziecko Boże przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem.

  • Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania, stwierdzające iż mogą być dopuszczeni do godności matki lub ojca chrzestnego.

  • Włącza ochrzczonego we wspólnotę Kościoła.

Rodzice dziecka mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej tydzień przed chrztem dziecka przynosząc wszystkie dokumenty wymienione w pkt: 1, 2, 3.
Brak jakiegokolwiek z dokumentów uniemożliwia zapisanie dziecka w księdze chrztów.

Chrzest Święty w naszej parafii udzielany jest w każdą drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00.