Menu Close

Pogrzeb katolicki

W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, którzy przez chrzest zostali włączeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli przez śmierć do życia.

Pogrzeb chrześcijański to ostatnie pożegnanie zmarłego połączone z serdeczną modlitwą za jego duszę. Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Należy jednak pamiętać, aby o zgonie zmarłego, niezwłocznie, osobiście lub telefonicznie powiadomić księdza w celu ustalenia terminu pogrzebu oraz służbę kościelną – kościelnego, organistę, grabarza

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

  • Świadectwo zgonu.
  • Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
  • Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania.

Godziny mszy św. pogrzebowych do ustalenia z ks. proboszczem w kancelarii.