Namaszczenie chorych

Ze względu na pandemię odwiedziny odbywają się jedynie w przypadkach zagrożenia życia z zastosowaniem zaleceń sanepidu i wymogów sanitarnaych.

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.”
Jk 5, 14

Przez święte namaszczenie chorych i modlitwę kapłanów, cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu (por. KKK 1500).

Cierpienia i choroby człowieka to jeden z najtrudniejszych problemów zawsze niepokojących ludzkość. Odczuwają to także chrześcijanie, jednak światło wiary pomaga im przeniknąć głębiej tajemnicę cierpienia i samo cierpienie mężniej znosić. Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadał na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia chorych daje swoim wiernym dotkniętym chorobą potężną moc i obronę. Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci.

W miarę możliwości należy usuwać przesądy, jakoby przyjęcie sakramentu chorych było pewnym znakiem śmierci  (nie jest to tzw. „ostatnie namaszczenie”) i zachęcić do przyjmowania go, gdy tylko zajdzie potrzeba (to znaczy poważna choroba człowieka).

Sakrament namaszczenia chorych można przyjmować kilkakrotnie, kiedy zachodzi okoliczność choroby, cierpienia, a nawet trudnej operacji.

Odwiedziny chorych i osłabionych wiekiem parafian odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9:00. W nagłych przypadkach należy bezzwłocznie wezwać kapłana do chorego.

Kontakt telefoniczny:

728 24 24 08 lub 74 831 48 48.