Eucharystia

Ze względu na pandemię wszystkie Msze i nabożeństwa odbywają się w kościele pw. Maryi Matki Kościoła przy ul. Świdnickiej

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego 

KKK 1324

Każda Msza św. jest  Wielkim Czwartkiem, Wielkim Piątkiem (Kalwarią) i Dniem Zmartwychwstania. Jednak każde przyjęcie Komunii św. jest Bożym Narodzeniem, czyli Betlejem, które oznacza „dom chleba”, miejscem, w którym Bóg wkracza w nasze życie, naszą historię, nasze serca, nasze dusze i ciała. Powinniśmy pielęgnować w sobie tę myśl zawsze, gdy idziemy do Komunii. Tak jak po raz pierwszy Jezus przyszedł w Betlejem na świat i zamieszkał wśród nas jako Dziecko, tak teraz przychodzi do nas podczas Mszy św. w kruchym i skromnym kawałku Chleba.

I nie zapominajmy: chrześcijanie w ciągu wieków oddawali swoje życie, abyśmy my mogli przyjmować Chrystusa. A i obecnie wielu katolików ginie na świecie za to, że są wyznawcami Chrystusa, że uczestniczą w Eucharystii. Wielu też pragnie przyjąć Jezusa w Eucharystii, ale z różnych powodów nie może tego uczynić, np. z racji braku kapłana, który raz na jakiś czas może dotrzeć do danej wspólnoty ludzi wierzących, by odprawić Mszę św. A my tymczasem, dzięki Bogu, mamy niejako na wyciągniecie ręki ten Dar Eucharystii, a i tak wielu z nas nie korzysta z niego. Jest to Dar nie do przecenienia: Komunia św., którą otrzymujemy, jest niezwykłym Darem i Cudem. W Komunii św. najpełniej można doświadczyć przeogromnej miłości Jezusa, który staje się dla nas prawdziwym Pokarmem na drodze wiary. Stąd też wypływa potrzeba, jak najlepszego przygotowania swego serca na przyjęcie tak wielkiego Daru.

  1. Spróbuj przychodzić do kościoła na kilka minut przed rozpoczęciem Mszy świętej. Postaraj się w tym czasie odsunąć od siebie rozproszenia i skupić się na Panu. Proś Ducha Świętego, aby pomógł ci przypomnieć sobie Ostatnią Wieczerzę. Wprawdzie nie byliśmy fizycznie obecni na Ostatniej Wieczerzy, ale dzięki łasce sakramentu i mocy Ducha Świętego jest tak, jakbyśmy tam byli. Możemy zobaczyć siebie wśród Apostołów słuchających słów Jezusa: „To jest moje Ciało… to jest moja Krew”. Oczywiście jest to kwestia wiary – ale możemy poczuć się podczas Mszy św. jak na Ostatniej Wieczerzy, ponieważ Jezus obiecał, że będzie obecny w szczególny sposób, gdy zbierzemy się na „łamanie chleba”, czyli na Eucharystię.
  2. Proś Ducha Świętego, aby pomógł ci stanąć u stóp krzyża w Wielki Piątek i przy „pustym grobie” w Niedzielę Zmartwychwstania. Mów Mu: „Duchu Święty, ufam, że możesz sprawić, aby ta Msza stała się dla mnie żywa”.
  3. W ciszy na chwilę przed przyjęciem Komunii świętej przywołaj wyobraźnią obraz Jezusa, kiedy był pośród nas. Przypomnij sobie, kim On jest – Bogiem wszechmocnym, Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Przypomnij sobie, że oddał życie na krzyżu, aby uwolnić cię od grzechu. Przypomnij sobie, że uczynił to wszystko dobrowolnie, z miłości do ciebie. Niech pamięć o tym wszystkim pobudzi cię do dziękowania Mu i wychwalania Go za tę ofiarę.
  4. Następnie, po przyjęciu Komunii świętej, powtarzaj sobie, że ten Chleb Żywy i Wino Przymierza mają moc cię przemienić. Podobnie jak Bóg wybawił Izraelitów z niewoli, tak Jezus może napełnić cię miłością i przybliżyć do siebie.

Przygotowanie do I Komunii Świętej w naszej Parafii:

  • Przyjęcie I Komunii świętej przez dzieci odbywa się w trzeciej klasie Szkoły Podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii.
  • Dzieci przyjmują I Komunię świętą w parafii, na której terenie mieszkają. Jeżeli szkoła znajduje się na terenie innej parafii konieczna jest zgoda na I Komunię świętą poza parafią zamieszkania.
  • I Komunia Święta w naszej parafii odbywa się zawsze w drugą niedzielę maja (chyba, że zostanie inaczej ogłoszone.

Harmonogram Mszy Świętej w naszej Parafii:

NIEDZIELA

7:30

9:00

10:30
z udziałem dzieci

12:00 

19:00

DNI POWSZEDNIE

W ciągu roku:

7:00
Kościół pomocniczy pw. Trójcy Świętej (na rogu ulic Daszyńskiego i Świdnickiej)

8:00
Kościół adoracyjny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. Klasztorna)

18:30
Kościół parafialny pw. Maryi Matki Kościoła (ul. Świdnicka)

Okres letni (od 01.07. do 31.08.):

8:00
Kościół pomocniczy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. Klasztorna)

19:00
Kościół parafialny pw. Maryi Matki Kościoła (ul. Świdnicka)

Okres zimowy (od 27.12. do środy przed Triduum Paschalnym):

7:00, 8:00, 18:30
Kościół adoracyjny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. Klasztorna)