Chrzest

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Mt 28, 19

Tymi słowami Chrystus Pan ustanawia pierwszy z siedmiu sakramentów – sakrament Chrztu Świętego. Rodzice katoliccy, prosząc Kościół o chrzest dla swoich dzieci, przyjmują odpowiedzialność za rozwój życia nadprzyrodzonego, które ich dzieci otrzymują w sakramencie Chrztu Świętego. Chrzest Święty jest pierwszym sakramentem i bramą wszystkich innych.

Skutki Chrztu Świętego:

 • Uwalnia od grzechów.
 • Odradza ochrzczonego jako dziecko Boże przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem.
 • Włącza ochrzczonego we wspólnotę Kościoła.

Chrzest Święty w naszej parafii udzielany jest w każdą drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia sakramentu chrztu świętego:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (odpis).
 2. Świadectwo zawarcia ślubu kościelnego przez rodziców dziecka (jeśli ślub był udzielany w innej parafii, niż parafia chrztu).
 3. Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania, stwierdzające iż mogą być dopuszczeni do godności matki lub ojca chrzestnego.
 4. Dane rodziców chrzestnych: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania.

Rodzice dziecka mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej tydzień przed chrztem dziecka przynosząc wszystkie dokumenty wymienione w pkt: 1, 2, 3. Brak jakiegokolwiek z dokumentów uniemożliwia zapisanie dziecka w księdze chrztów.

Nauka przedchrzcielna.

W nauce przedchrzcielnej uczestniczą rodzice dziecka oraz rodzice chrzestni. Nauka przedchrzcielna ma miejsce w naszym kościele parafialnym w każdą II sobotę miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

 1. Osoba, która ukończyła 16 rok życia.
 2. Katolik, bierzmowany, przyjęty sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji chrzestnego.
 3. Żyje w kanonicznym związku małżeńskim (zawarła ślub kościelny) lub jest kawalerem/panną. Jeśli nawet ktoś pozostaje kawalerem lub panną, a żyje z kimś bez związku sakramentalnego na sposób związku partnerskiego nie może być dopuszczony do godności matki lub ojca chrzestnego.
 4. Wolna od jakiejkolwiek kary kościelnej (nałożonej z różnych powodów np. apostazji czyli wystąpienia formalnym aktem z Kościoła Katolickiego).

Co jest potrzebne do samej ceremonii chrztu?

 1. Rodzice dziecka i rodzice chrzestni oraz najbliższa rodzina powinni przystąpić przed chrztem do sakramentu pokuty i pojednania i ofiarować Komunię Świętą w intencji dziecka.
 2. Świeca do chrztu.
 3. Biała szata.